Thông Tin Chuyển khoản Ngân Hàng

tai khoan thanh toan internet banking Vietcombank noi that tan a 3
tai khoan thanh toan internet banking scb noi that tan a 1
tai khoan thanh toan internet banking teachcombank noi that tan a 2
Ngân Hàng ACB
Chủ TK: Lưu Thị Thắm

Số TK: 246798589
Chi nhánh: Văn Lang

 

Agribank
Chủ TK: Lưu Thị Thắm

Số TK: 6400205511370
Chi nhánh: Gia Định

 

Eximbank
Chủ TK: Lưu Thị Thắm

Số TK: 1400148492 21880
Chi nhánh: Tân Định

 

Viettinbank
Chủ TK: Lưu Thị Thắm

Số TK: 100867521488
Chi nhánh: HCM